Ania i Igor – PINĐUR

Literce Đ by się chyba przydało lekkie wprowadzenie. Reprezentuje ona dźwięk gdzieś pomiędzy polskim a , bliżej tego pierwszego. Alternatywny zapis to dj. Sporo osób będzie kojarzyć tenisistę, którego nazwisko zaczyna się na ten dźwięk i zapisuje od tej literki. W cyrylicy może jeszcze: Ђ.

Jedzenie, o którym mowa, to po polsku pindżur a od ajwaru, do którego jest podobny, różni się rzekomo obecnością i przewagą bakłażana. Polska Wikipedia mówi, że macedońskie, ale wiadomo jak jest z przynależnością dań do narodów – są takie, do których roszczą sobie prawa liczne ludy. Obstawiam, że przypisywanie pindżuru akurat Macedończykom (północnym?) to podobny absurd.

Jeszcze dwie ciekawostki przy okazji. Po pierwsze, słowo ajwar przyszło z tureckiego, podobnie jak nasz kawior – ten sam źródłosłów. Po drugie, miejscowe (bałkańskie) Wikipedie… sprawdźcie sobie ten ajwar: po serbsko-chorwacku, serbsku, chorwacku, bośniacku, macedońsku. Brakuje tylko po czarnogórsku, a i to może się zmienić, gdy czytasz te słowa.

Pindżur w towarzystwie / Pindjur in a company

The letter Đ would probably need a quick introduction. It represents a sound close to that of a J in Jam, just a tiny bit softer. It is often transcribed with dj. A lot of people will know a tennis player whose surname starts with it. To finish this intro, let’s add a Cyrillic letter: Ђ.

The food in question is then pindjur and is similar to ajvar, it is supposed to differ in the presence and prevalence of eggplant (or tomato depending who you listen to). Polish Wikipedia says that it comes from (Northern?) Macedonia, but I would not bet any money on associating it with any particular nation. To me it sounds absurd .

Two more interesting facts by the way. First, the word „ajvar” comes from Turkish, and has the same root as „caviar.” Second, the local (Balkan) Wikipedias… check out the following ajvar definitions: Serbo-Croatian, Serbian, Croatian, Bosnian, Macedonian. It’s only missing in Montenegrin, and that might change when you read these words.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *