What are these Caletas? Co to są te Caletas?

Wysyłamy pocztówki z drogi.

Inspiracja pochodzi trochę od Klaudii (o czym mowa w pierwszym wpisie), trochę z Amelii (pamiętacie te zdjęcia podróżującego krasnala?) oraz z Fragglesów  (parę linków dla odświeżenia pamięci poniżej, Silly creatures – you never know what they would do next!).

The Adventures of Traveling Matt
All Around the World
Cała Playlista z przygód Traveling Matta

Kartki idą codziennie jedna i w miarę możliwości codziennie inna. Jak skończą nam się adresy, to będzie kłopot. Byle do czerwca 2019.

Na pocztówce są pozdrowienia z miejsca, gdzie aktualnie jesteśmy oraz słowo dnia, lokalne słowo na kartkę. Słówka są raczej przypadkowo dobrane. Pochodzą z naszego miejscowego słownika z jednozdaniowym wytłumaczeniem.

A na tej stronce wpisy zawierają zdjęcia awersu pocztówek, dywagację na temat słowa z kartki, no i jakieś tam inne historie czy zdjęcia.

Sprawdź gdzie się ostatnio bujamy #caletasonthemove.

We send postcards from the road.

Inspiration comes from Klaudia (as mentioned in the first post), Amelia (remember those photos of a traveling dwarf?) and the Fraggles (a few links to refresh your memory below, Silly creatures – you never know what they would do next!)

The Adventures of Traveling Matt
All Around the World
Whole Playlist Traveling Matt’s adventures

Cards are sent every day. We avoid sending duplicates. When we run out of addresses, we will be in trouble. So far, we are stocked until June 2019.

On the postcard, there are greetings from where we are at the moment and a word of the day, a local word for the postcard. The words are randomly selected. They come from our local vocabulary with a one-sentence explanation.

And on this web page, the entries show the postcards, a little discussion about the local word used for the card, and some other stories or photos.

Check out where we have recently been rocking at #caletasonthemove.