Benoit – TRG

Czyli plac lub rynek, a nie skrót trzyliterowy. BHS to nie jedyny język, gdzie sylaby tworzą się wokół spółgłosek „r” czy „l”. Jest to zjawisko niezwykle mnie fascynujące od czasów Miłości i ich „Smrt Maharishia”. Daje mi wiele wewnętrznej satysfakcji i koi me nerwy niczym pobyt na wyspie Krk poza sezonem albo bicikl w słoneczny dzień.

It is not some three-letter abbreviation, but a word that means a market square. BCS is not the only language where syllables are formed around consonants „r” or „l”. This phenomenon is extremely fascinating to me since the time Polish jazz band Miłość performed their „Smrt Maharishia”. It gives me a lot of inner satisfaction and soothes my nerves like staying on the island of Krk off-season or riding a bicikl on a sunny day.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *