Monika – KUĆA

Kuća = dom

Kuća za odmor (dosłownie: dom wypoczynkowy) poza sezonem to teraz najczęściej nasz dom. Zazwyczaj na domu widnieje też tabliczka sobe lub apartman. Oczywiście szukamy ich przez Airbnb albo jakieś inne serwisy online.

Pojęcie domu to jest spora zagwozdka. Dom nam się bowiem co parę miesięcy zmienia. Myślimy zatem, by mieć „bazę”. Ale czy „baza” nam wejdzie do codziennego słownika? Nie sądzę, no bo po co? Czy „dom” to nie miejsce, gdzie się je śniadanie, gdzie trzyma się ciuchy i dokąd wraca się na noc? 

Kuća = home

Kuća za odmor (literally: a vacation house) out of season is now most often our home. Usually there is also a sobe or apartman plaque on the house. Of course we look for them via Airbnb and some other online services.

The concept of home is a big conundrum. We change home every few months. So we are thinking of having a „base”. But will the „base” enter our daily dictionary? I don’t think so, because we would not need it on daily basis. Isn’t ‚home’ a place where you eat breakfast, where you keep your clothes and where you return for the night?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *