Cieszka i Tomek – ŽURKA

Słówko bardzo fajnie brzmiące, przyznajcie, i nie ma znaczenia, że tak słabo mamy je utrwalone…

Bo imprezy to coś, czego praktycznie nie robimy. Byliśmy tylko raz na na koncercie i zasiedzieliśmy się u naszych gospodarzy w Zemunie przy rakiji, ale takie właśnie jest imprezowanie czterdziestolatków.

A very nice-sounding word, admit it, and it doesn’t matter that we have so poorly memorized it…

Because parties are something we practically don’t do. We were only once at a concert and sat-and-sighed at our hosts in Zemun at rakija, but that’s what it’s like to party for forty-year-olds.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *