XTRF – PASOŠ

We remember! People in the company, work leaders! Here is an inconspicuous card with a UFO. 
Nowadays, you travel mainly with an ID card, because we usually visit places where you do not need a visa, and the stay is short. Of course, when you travel to the U.S., it is necessary to have that small passport booklet, as well as to countries where our holidays are not spent anymore, such as Turkey or Egypt. However, it is very difficult for Kasia and I to imagine that we would not have a passport at hand. Even flying to England it was more convenient to show a passport, because the electronic check-in was automatic and went faster than the queue of people with the plastic IDs. 
And what will it be like when we start flying to Mars? I know that for Baikonur or Canaveral you will still need a PASOŠ, but that will not be the case outside the Earth, right?

Pamiętamy! Ludziom na zakładzie, przodownikom pracy! Wam oto niepozorna kartka z UFO. 
Teraz podróżuje się głównie z plastikowym dowodem osobistym, bo zazwyczaj odwiedzamy miejsca, gdzie nie trzeba wizy, a pobyt jest krótki. Wiadomo, że do USA trzeba mieć paszportową książeczkę, tak jak i do krajów, gdzie lata się na wakacje już dużo mniej niż kiedyś typu Turcja czy Egipt. Nam jednak z ogromnym trudem przychodzi wyobrazić sobie, że byśmy paszportu nie mieli pod ręką. Nawet do Anglii lataliśmy z nim, bo odprawa elektroniczna była automatyczna i szła szybciej niż kolejka ludzi z plastikami. 
No a co to będzie, jak zaczniemy latać na Marsa? Ja wiem, że na Bajkonur czy na Canaveral i tak będzie potrzebny PASOŠ, ale tak poza Ziemią to już chyba nie?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *