Magda i Wojtek – BIGILLA

Jak obronić się przed królikami na tej wyspie, gdy je się głównie rośliny? W naszym wypadku przede wszystkim pastami, którymi smarujemy chleb. Bigilla jest jedną z nich, a robią ją z bobu (bądź fasoli). Najważniejsze, że poza fasolą zawiera czosnek, prawda?

How to protect yourself against rabbits on this island when you avoid eating meat? In our case, it’s mainly with pastes that we spread on bread. Bigilla is one of them, and it is made of beans. The most important thing is that it also contains garlic, right?