Basia i Andrzej – IL-KTIEB

Można nic nie wiedzieć o arabskim, gdy się studiuje lingwistykę, ale jedną rzecz się pamięta, że rdzeń k-t-b będzie miał coś wspólnego z książkami czy pisaniem. Oto maltańskie słowo ktieb, które znaczy ni mniej ni więcej tylko „książka” właśnie. I naturalnie słów z arabskiego kręgu kulturowego używa się więcej, czemu nie należy się dziwić, skoro to praktycznie jest język arabski (no co najmniej semicki) z wieloma zapożyczeniami z włoskiego, francuskiego lub angielskiego. To ten alfabet nas tak myli, prawda?

Dla mówiących po angielsku: Paul of Langfocus explains it well

You may not know anything about Arabic when you study linguistics, but one thing you remember is that the k-t-b core has something to do with books or writing. The Maltese word il-ktieb means no more or less than „the book”. And, of course, there are many such words in use as Maltese is practically a variation of Arabic (OK, at least Semitic) with many loans from Italian, French or English. It is just the alphabet that is so confusing, right?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *