Monika i Michał – STAN

Kiedy zobaczyłem „SarajevoStan” na drzwiach klatki, w której zamieszkaliśmy na tydzień, to nie mogłem się nie uśmiechnąć. Od razu przeleciały mi republiki Środkowej Azji przez myśl. A jakieś podobieństwo między Bośnią a nimi jest… Komunistyczna przeszłość, islam, pewien rozpiździel i śmieciarstwo. Jednak stan to mieszkanie, zwyczajnie.

Zgrade & hitne intervencije – temat na inne wpisy / subject for different posts

When I saw „SarajevoStan” on the door of the house where we lived for a week, I couldn’t help but smile. The Central Asian republics immediately flew through my mind. And there is a similarity between Bosnia and them… A communist past, Islam, a certain disintegration and garbage everywhere. However, stan is a flat, just like that.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *