Gosia i Pit – RAŽENI

Aż do tego wpisu myślałem, że to znaczy „razowy”… ale jak sprawdziłem, to okazało się, że „żytni”. Oczywiście trzeba je połączyć z wczorajszym słowem kruh.

Until posting this I thought that the word meant „wholemeal” … but after checking, it turned out that it is „rye”. And combine it with the yesterday’s word kruh for more sense please.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *