Gosia i Pit – RAŽENI

Aż do tego wpisu myślałem, że to znaczy „razowy”… ale jak sprawdziłem, to okazało się, że „żytni”. Oczywiście trzeba je połączyć z wczorajszym słowem kruh.

Until posting this I thought that the word meant „wholemeal” … but after checking, it turned out that it is „rye”. And combine it with the yesterday’s word kruh for more sense please.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *