Basia i Andrzej – IL-KTIEB

Można nic nie wiedzieć o arabskim, gdy się studiuje lingwistykę, ale jedną rzecz się pamięta, że rdzeń k-t-b będzie miał coś wspólnego z książkami czy pisaniem. Oto maltańskie słowo ktieb, które znaczy ni mniej ni więcej tylko „książka” właśnie. I naturalnie słów z arabskiego kręgu kulturowego używa się więcej, czemu nie należy się dziwić, skoro to praktycznie jest język arabski (no co najmniej semicki) z wieloma zapożyczeniami z włoskiego, francuskiego lub angielskiego. To ten alfabet nas tak myli, prawda?

Dla mówiących po angielsku: Paul of Langfocus explains it well

You may not know anything about Arabic when you study linguistics, but one thing you remember is that the k-t-b core has something to do with books or writing. The Maltese word il-ktieb means no more or less than „the book”. And, of course, there are many such words in use as Maltese is practically a variation of Arabic (OK, at least Semitic) with many loans from Italian, French or English. It is just the alphabet that is so confusing, right?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *